Bienvenu sur Createlli Lab

De Bevraging is helaas afgelopen. Je kan niet meer deelnemen, maar we bedanken graag alle deelnemers en geïnteresseerden. Het projectteam gaat nu met deze brede waaier aan input verder aan de slag.
Waarover gaat de bevraging?


De locatie van de nieuwe Scheldebrug en de spoorwegovergang is belangrijk voor de toekomst van Wetteren.

De gemeente Wetteren onderzoekt samen met haar projectpartners en het studiebureau de mogelijke plekken of scenario’s voor de nieuwe bruggen. In deze bevraging willen we jouw mening over de mogelijke scenario’s horen.
Woon of werk je in Wetteren? Ga je naar school of kom je er soms op bezoek? Vul dan de bevraging in en denk mee over de toekomst van Wetteren.

LET OP: Deze voorstellen zijn niet definitief, niet goedgekeurd en niet beslist.
Het is 'work in progress' . De komende maanden gaan we verder aan de slag met onder meer de input van de bewoners en betrokkenen. De uiteindelijke keuze kan en zal er wellicht anders uitzien dan één van de scenario’s die we hier voorstellen.

De bevraging bestaat uit 4 onderdelen. Geef je mening over

 • de Noord-Zuidverbinding in het algemeen (duurtijd 5 minuten)
 • de scenario's voor de Scheldebrug (duurtijd 10 minuten)
 • de tracés voor de spoorwegbrug (duurtijd 4 minuten)
 • het afwegingskader (duurtijd 5 minuten)
Je kiest zelf met welke vragenlijst je start. Klik op één van de afbeeldingen hieronder en start de vragenlijst.Je beantwoordt eerst enkele algemene vragen over wie je bent. Nadat je de vragenlijst hebt ingediend, kom je terug op deze pagina en kan je een andere bevraging invullen.

Je kan zelf kiezen hoeveel vragenlijsten je invult en in welke volgorde. Werd je even onderbroken? Laat de lijst dan openstaan en vul ze later verder in. Tussentijds opslaan is niet mogelijk. Nadien kom je terug op deze pagina en kan je de andere bevragingen invullen.


Wil je meer informatie over het project? Ben je benieuwd naar de veelgestelde vragen zoals waarom er 1 brug komt en geen 2, of waarom we 4 scenario's voor een brug onderzoeken en geen 7? Klik dan hier of scroll naar beneden.
Waarover gaat de bevraging?
 

De locatie van de nieuwe Scheldebrug en de spoorwegovergang is belangrijk voor de toekomst van Wetteren.

De gemeente Wetteren onderzoekt samen met haar projectpartners en het studiebureau de mogelijke plekken of scenario’s voor de nieuwe bruggen. In deze bevraging willen we jouw mening over de mogelijke scenario’s horen.
Woon of werk je in Wetteren? Ga je naar school of kom je er soms op bezoek? Vul dan de bevraging in en denk mee over de toekomst van Wetteren.

LET OP: Deze voorstellen zijn niet definitief, niet goedgekeurd en niet beslist.
Het is 'work in progress' . De komende maanden gaan we verder aan de slag met onder meer de input van de bewoners en betrokkenen. De uiteindelijke keuze kan en zal er wellicht anders uitzien dan één van de scenario’s die we hier voorstellen.

De bevraging bestaat uit 4 onderdelen. Geef je mening over

 • de Noord-Zuidverbinding in het algemeen (duurtijd 5 minuten)
 • de scenario's voor de Scheldebrug (duurtijd 10 minuten)
 • de tracés voor de spoorwegbrug (duurtijd 4 minuten)
 • het afwegingskader (duurtijd 5 minuten)
Je kiest zelf met welke vragenlijst je start. Klik op één van de afbeeldingen hieronder en start de vragenlijst.Je beantwoordt eerst enkele algemene vragen over wie je bent. Nadat je de vragenlijst hebt ingediend, kom je terug op deze pagina en kan je een andere bevraging invullen.

Je kan zelf kiezen hoeveel vragenlijsten je invult en in welke volgorde. Werd je even onderbroken? Laat de lijst dan openstaan en vul ze later verder in. Tussentijds opslaan is niet mogelijk. Nadien kom je terug op deze pagina en kan je de andere bevragingen invullen.


Wil je meer informatie over het project? Ben je benieuwd naar de veelgestelde vragen zoals waarom er 1 brug komt en geen 2, of waarom we 4 scenario's voor een brug onderzoeken en geen 7? Klik dan hier of scroll naar beneden.

 
 


Het project


Waarom een nieuwe verbinding?

Het centrum van Wetteren is interessant gelegen tussen de spoorweg en de Schelde. Maar de verbinding tussen de E40 en het gebied ten noorden van de Schelde, met o.a. het bedrijventerrein Stookte, loopt vandaag dwars door het centrum. Dat geeft problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid. Zo is er overlast qua geluid, trillingen en luchtkwaliteit, en zijn er onaangename files tijdens de spits. De zoektocht naar een oplossing loopt al 40 jaar, maar leidde nooit tot een akkoord.


Waarom nu?

De Vlaamse Waterweg wil de oude brug over de Schelde verhogen zodat grotere schepen er makkelijk onderdoor kunnen.
Tegelijkertijd is er een oplossing nodig voor de spooroverweg aan de Wetterstraat. Dat is een overweg met zeer veel treinverkeer. Infrabel streeft naar een spoorwegennet met minder overwegen en wil zo de overweg aan de Wetterstraat vervangen door een brug. Dit is goed voor de veiligheid van trein- en wegverkeer, maar ook voor de stiptheid en capaciteit van het treinverkeer en de leefbaarheid voor de omgeving.


Samenwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Wetteren, Vlaamse Waterweg, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer werken samen in één project om een oplossing te zoeken voor een nieuwe brug over de Schelde en een brug over het spoor. De wil om samen te werken is groot; zo stemde de gemeenteraad van Wetteren unaniem voor dit samenwerkingsakkoord. Binnen de Vlaamse overheid werken ook de Vervoerregio Gent en departement Omgeving mee.
De partners willen ook samenwerken met alle andere betrokken partijen zoals bedrijven, handelaars, scholen, verenigingen en zeker ook de inwoners van Wetteren en omliggende gemeenten.

  Terug naar boven
Veel gestelde vragen


Welke tracés onderzoeken we voor de Scheldebrug?

We onderzoeken 4 tracés voor de Scheldebrug. De voorbije 40 jaar werd nog over andere plekken gesproken, maar we werken in deze fase enkel de tracés uit die realistisch zijn. Je vindt alle tracés van nr. 1 tot 7 op de kaart hieronder.

Worden WEL onderzocht:
 • Tracé 1: Peperstraat - huidige brug
 • Tracé 2: Peperstraat - (Ham Oost) - Mozen
 • Tracé 3: Voorde Oost - Ham West
 • Tracé 4: Voordestraat

Worden NIET onderzocht:
 • Tracé 5: zoals vandaag door het centrum
We willen geen vrachtverkeer meer door het centrum.
 • Tracé 6: Mozen
Dit tracé loopt door een natuurgebied.
 • Tracé 7: Hamstraat
Dit tracé loopt door een natuurgebied.


Welke tracés onderzoeken we voor de brug over de spoorweg?

Je vindt alle tracés van nr. A tot F op de kaart hieronder.

Worden WEL onderzocht:
 • Tracé A: Moeregem oost
 • Tracé B: Moeregem midden
 • Tracé C: Moeregem west
 • Tracé D: de overweg aan de Wetterstraat wordt gesloten, maar er komt geen brug. Het verkeer moet omrijden via Kwatrecht.

Worden NIET onderzocht:
 • Tracé E: via Boerenhol
We willen geen doorgaand vrachtverkeer meer door het centrum. De doorgang langs Boerenhol kan eventueel wel blijven bestaan in de toekomst maar hoogstens een rol spelen als lokale weg voor fietsers en voetgangers.
 • Tracé F: via de stationsparking
We willen geen doorgaand vrachtverkeer meer door het centrum.


Lees verder onder de kaart voor de andere veel gestelde vragen.


  Terug naar boven


Waarom één Scheldebrug en geen twee bruggen?

Je zou kunnen denken dat er een extra brug over de Schelde nodig is omdat er file op de brug staat. Uit onderzoek blijkt dat de file niet komt door de brug zelf maar wel door de ronde punten vóór de brug die onvoldoende capaciteit hebben.
Extra baanvakken trekken meer verkeer aan. Dit geldt voor autosnelwegen, maar ook voor de Scheldebrug.  Als we kiezen voor twee bruggen, trekken we meer doorgaand verkeer aan. Dat is verkeer dat eigenlijk niet in Wetteren moet zijn en zorgt voor file op smalle wegen zoals de Kapellendries, de Cooppallaan en in het centrum.
Een tweede brug kost bovendien ook veel extra geld.


Waarom een brug over de spoorweg en geen tunnel?

In landelijke gebieden dragen bruggen de voorkeur weg als type oplossing.
Dit omwille van buitenmaatse transporten (bv. landbouwmachines), grondwaterstanden, zichtafstanden, budget, … .


  Terug naar boven